HWwonen

Agressieprotocol

Het komt, gelukkig weinig, voor dat onze medewerkers agressief door huurders/bezoekers worden behandeld of bedreigd. Voorop staat
dat wij elke huurder/bezoeker die zich ongewenst gedraagt altijd op zijn gedrag aanspreken. En dat wij geen agressie accepteren. Ons beleid en de gedragsregels voor zowel medewerkers als onze huurders/bezoekers zijn vastgelegd in een agressieprotocol.