HWwonen

Algemeen onderhoud

 

 

Dakonderhoud

Het onderhoud aan de platte daken van onze wooncomplexen en bergingen houdt onder andere in dat de daken schoongemaakt en geinspecteerd worden. De inspectie  is er om ons inzicht te geven in het onderhoud voor de komende jaren.

Elk jaar wordt een aantal van onze wooncomplexen en bergingen aangepakt. De planning en de uitvoering van de werkzaamheden is van een aantal factoren afhankelijk. Denk hierbij aan de liggen van het dak en de kern waar de woning/berging staat.

Wanneer gebeurt er wat, waar en door wie?

Dit jaar worden de platte daken van een groot aantal complexen en bergingen schoongemaakt.
In welke kernen en straten dit is, is hier te vinden.

Let op! De planning is onder voorbehoud en kan door omstandigheden (waaronder het weer) mogelijk worden uitgesteld.
Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Communicatie met bewoners en legitimatie

Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het dak is het niet nodig dat bewoners in hun woning aanwezig zijn. Zij ontvangen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden geen persoonlijke bewonersbrief.

De medewerkers van de uitvoerende partij kunnen zich altijd persoonlijk legitimeren. Daarnaast hebben zij altijd een verantwoordingsbrief namens HW Wonen bij zich.

Is er iemand aan of rondom uw woning bezig en vertrouwt u het niet? Vraag dan altijd om legitimatie of neem contact met ons op.