Disclaimer

 

Deze website hebben wij zorgvuldig samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet meer juist of compleet is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze website. De informatie op onze website houden wij zo actueel mogelijk en wijzigingen worden zoveel mogelijk verwerkt.

© 2022 stichting HW Wonen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en/of foto’s op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.