HWwonen

Disclaimer

Deze website hebben wij zorgvuldig samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet meer juist of compleet is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op deze website.

Onze website biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen, die door derden worden onderhouden. Wij kunnen nietaansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

De informatie op onze website houden wij zo actueel mogelijk en wijzigingen worden zoveel mogelijk verwerkt.

© 2013 stichting HW Wonen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en/of foto’s op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.