Samen bouwen aan een thuis

Wij zijn de huisvestingspartner in de Hoeksche Waard en bieden in 14 dorpen een thuis aan ruim 9.000 huishoudens. We staan voor goed, betaalbaar en duurzaam wonen, maar we leggen wel een aantal bijzondere accenten op:

  • hoe we met hart voor de klant onze dienstverlening optimaliseren.
  • hoe we naar de ontwikkeling en samenstelling van onze woningvoorraad kijken waarbij we nieuwe instroom van buiten de Hoeksche Waard zien.
  • En hoe we samenwerken met partners en bewoners aan een sociaal duurzame en zelfvoorzienende samenleving.

Via deze koers creëren en pakken we kansen voor een goed thuis in de Hoeksche Waard.

Koersplan 2023-2026

Ons koersplan 'Samen bouwen' beschrijft de strategische richting en keuzes van onze organisatie voor de periode 2023-2026. Aan de hand van 7 speerpunten beschrijven wij hoe we de komende vier jaar (2023-2026) invulling geven aan onze ambities. Onze ambities staan niet op zichzelf. In de Hoeksche Waard werken wij nauw samen met de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, de huurdersvereniging en andere (maatschappelijke) partners.

 

Alles over:
Verhalenbundel Organisatie Huurdersvereniging Hoeksche Waard Laatste nieuws Publicaties Vacatures
Koersplan
Samen bouwen 2023-2026 Koersplan klikbaar pdf