Tijdelijke huisvesting

De woningmarkt is krap, ook in de Hoeksche Waard. Jongeren en starters die graag op zichzelf willen wonen, kunnen lastig een betaalbaar huis vinden. Ook Hoeksche Waardse woningzoekenden die door persoonlijke omstandigheden snel woonruimte nodig hebben, zoeken vaak tevergeefs.

Samen met de gemeente spannen wij ons gezamenlijk in om oplossingen te vinden voor ook deze groepen woningzoekenden. Eén van die oplossingen is het plaatsen van tijdelijke woningen. 

Samen met de gemeente zochten wij in de afgelopen maanden naar geschikte locaties in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard. De Hoeksche Waardse woningzoekenden waar deze woningen voor bedoeld zijn, komen immers ook uit verschillende dorpen. Numansdorp is het eerste dorp waar we een goede locatie hebben gevonden voor een deel van de tijdelijke woningen. Goudswaard is het tweede dorp waar we een goede locatie hebben gevonden voor een deel van de tijdelijke woningen.

In totaal willen we 100 tot 150 tijdelijke woningen in verschillende dorpen in de Hoeksche Waard realiseren. De mogelijkheden voor overige locaties worden momenteel onderzocht. 

 

Lees meer
website gemeente