HWwonen

Huurverlaging

Een fijn (t)huis begint wat ons betreft bij een huurprijs die past bij uw inkomen. De huur is maandelijks vaak een grote kostenpost. Om te zorgen dat de huurprijs past bij uw huidige inkomen is de huurverlaging misschien een mogelijkheid voor u. Hier leest u wat huurverlaging is, ziet u eenvoudig terug of u in aanmerking komt en of u zelf actie moet ondernemen.

Dit is huurverlaging

Huurverlaging is niets minder dan de huidige huurprijs voor een bepaalde periode verlagen. Door de huur te verlagen, past de woning meer bij het huidige inkomen. Om in aanmerking te komen voor huurverlaging geldt er een aantal voorwaarden. Denk hierbij aan de huidige huurprijs, het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Dit jaar zijn er drie situaties denkbaar op basis waarvan u mogelijk in aanmerking komt voor huurverlaging.

Ontdek stap voor stap of u in aanmerking komt

Klik hier en beantwoord een paar vragen met ja of nee. U weet in nog geen twee minuten of u in aanmerking komt. 
Een andere mogelijkheid is om verder te lezen op deze pagina.
 

Situatie 1 :
U heeft als huurder een laag inkomen en een relatief hoge huur

En u huurt een sociale huurwoning. In dit geval geldt voor u de eenmalige huurverlaging 2021. Een wettelijke regeling. Voldoet u aan de voorwaarden, dan hoeft u zelf helemaal niks te doen. U ontvangt van ons dan automatisch bericht.

In onderstaande tabel ziet u eenvoudig of u voor deze regeling in aanmerking komt. Voor meer informatie over deze eenmalige huurverhoging en de meest gestelde vragen kunt u hier terecht?

Situatie 2 :
U hebt op 1 maart geen bericht ontvangen over de eenmalige huurverhoging, maar ....

 • uw inkomen is gedaald en ligt onder de grens die hoort bij uw persoonlijke situatie. Zie tabel hierboven. Én
 • deze inkomensdaling duurt al tenminste zes maanden. 

Dan kunt u bij ons huurverlaging aanvragen. Onder situatie bij 'Huurverlaging aanvragen, zo werkt het' leest u hoe u dit regelt.

Situatie 3
Uw inkomen valt na een
extra inkomensafhankelijke huurverhoging in een andere inkomensgroep

In deze situatie hebt u mogelijk ook recht op huurverlaging. Het gaat dan om een verlaging van de huur met het inkomensafhankelijke deel waarmee uw huur verhoogd is in 2019 (4%) en/of 2020 (4%). 

In 2021 is het mogelijk om deze verlaging aan te vragen als uw inkomen minimaal zes maanden voorafgaand aan deze aanvraag is gedaald onder € 50.000,- (op jaarbasis). In uw aanzeggingsbrief huurverhoging 2019 en/of 2020 vindt u eenvoudig terug of er sprake was van een inkomensafhankelijke huurverhoging en welke huurverhogingspercentage(s) zijn toegepast.     

Is deze situatie voor u van toepassing? Dan kunt u huurverlaging aanvragen. Hieronder leest u hoe dat werkt. 

Huurverlaging aanvragen, zo werkt het

Er zijn twee manieren. De eenvoudigste is via uw Mijn HW Wonen account. Log in en vul het formulier 'aanvragen huurverlaging' digitaal in en klik op verzenden. Hebt u geen Mijn HW Wonen account? Stuur dan een e-mail naar huurverlaging@hwwonen.nl.  In beide situaties stuurt u de volgende documenten mee :

 • gegevens over hoeveel personen op het woonadres zijn ingeschreven.
  Hiervoor stuurt een recent uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) mee waarop dit duidelijk vermeld staat. Dit uittreksel kunt u digitaal aanvragen bij de gemeente Hoeksche Waard. Hieraan zijn kosten verbonden.
   

 • gegevens over het inkomen, die laten zien dat:
  in situatie 2 : het huishoudinkomen tenminste zes maanden voorafgaand aan de aanvraag is gedaald. Het huishoudinkomen is, berekent naar een jaarinkomen, hierdoor gedaald onder de inkomensgrens uit de inkomenstabel. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt niet mee

  in situatie 3 : het huishoudinkomen tenminste zes maanden voorafgaand aan de aanvraag is gedaald onder € 50.000,--

  Voor beide situaties geldt dat u zorgt voor een onderbouwing. Dit doet u door definitieve inkomensverklaring(en) van de Belastingdienst mee te sturen. Deze zijn door u te downloaden met uw DigiDcode op www. belastingdienst.nl. 
  Is een verklaring nog niet beschikbaar? Stuur ons dan van alle bewoners boven de 27 jaar de laatste zes salarisstroken of uitkeringsspecificacties mee. Bent u ZZP-er? Zorg dan dat u een verklaring van uw boekhouder van het inkomen over tenminste de laatste zes maanden meestuurt. 

U ontvangt van ons schriftelijk bericht
Waarin u leest of in aanmerking komt voor huurverlaging. Is dit het geval dan staat vermeld welk verlaagde huurbedrag u per wanneer betaalt. De ingangsdatum van het verlaagde huurbedrag gaat uiterlijk twee maanden na uw ingediende voorstel tot huurverlaging in.

 

Aanvragen huurverlaging 2021

Aanvragen huurverlaging 2021
Lees meer