HWwonen

Meest gestelde vragen eenmalige huurverlaging 2021

De meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden vindt u hier.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar post@hwwonen.nl of te bellen naar (0186) 899 899.

 

Voor wie is deze eenmalige huurverlaging?

Deze huurverlaging is voor huurders in een sociale huurwoning met een relatief hoge huur en laag inkomen.
Huurders van een vrije sector woning, woonwagens en/of standplaatsen ontvangen deze huurverlaging niet.  

Waarom is er deze eenmalige huurverlaging?

De betaalbaarheid van wonen is belangrijk. Wettelijk is deze regeling bepaald. Deze huurverlaging zorgt ervoor dat huurders die relatief hoge woonlasten hebben en een laag inkomen iets meer financiële ruimte krijgen.

Wanneer gaat deze huurverlaging in?

Deze huurverlaging gaat in per 1 april.

Wat wordt bedoeld met netto huur?

Netto huur is uw huurprijs zonder de maandelijkse kosten voor de glasverzekering en zonder de servicekosten. De netto huur wordt ook wel kale huur genoemd. Deze huurprijs vindt u terug in uw jaarlijkse aanzegging huurverhoging.

Wat wordt er verstaan onder gezamenlijk inkomen?

Voor deze regeling geldt dat er gekeken wordt naar het inkomen van de volwassenen die ingeschreven staan op het woonadres. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar wordt niet meegerekend.

Ik krijg deze huurverlaging. Krijg ik dit jaar te maken met de reguliere huurverhoging?

Nee, dat krijgt u in 2021 niet.

Mijn gezamenlijk inkomen is in 2020 gedaald. Kom ik nu alsnog in aanmerking voor deze eenmalige verlaging?

Als uw inkomen in 2020 minstens zes maanden lager was dan de inkomensgrens die geldt voor uw persoonlijke situatie,  dan hebt u mogelijk ook recht op deze eenmalige huurverlaging. U kunt de huurverlaging tot en met 31 december aanvragen via ‘Mijn HW Wonen’.
Na ontvangst van uw aanvraag, hoort u binnen drie weken of u op basis van uw huurprijs en inkomen een huurverlaging krijgt. Is dit het geval dan gaat deze in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel.Bijvoorbeeld:  Ontvangt u in augustus het voorstel dat gaat de huurverlaging in per 1 oktober.

Ik ontvang huurtoeslag. Heeft deze eenmalige verlaging gevolgen voor mij?

Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening op www.toeslagen.nl dan weet u waar u aan toe bent.

Moet ik als ik huurtoeslag ontvang mijn gewijzigde huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, dat hoeft niet. Dat regelen wij voor u. Zo kunt u ervan op aan dat u de toeslag ontvangt die op uw persoonlijke situatie is afgestemd. U ontvangt dan niet te weinig en ook niet te veel huurtoeslag. Ontvangt u namelijk teveel huurtoeslag dan moet deze altijd terugbetaald worden aan de Belastingdienst.

Kan ik bezwaar maken tegen deze huurverlaging?

Nee, bezwaar indienen bij ons is niet mogelijk. U kunt hiervoor wel terecht bij de Huurcommissie.

Ik heb geen huurverlaging ontvangen of ik ben het niet eens met het voorstel. Wat kan ik doen?

Neem als eerste altijd contact met ons op. Mogelijk hebben wij niet de juiste gegevens van de Belastingdienst ontvangen of is er een andere reden dat u de huurverlaging niet ontvangt.

Komen wij er niet uit of bent u het niet eens met ons voorstel. Weet dat u dan uw bezwaar kunt indienen bij de Huurcommissie.