HWwonen

Klachtencommissie ZAV

Samen met het Huurdersplatform richten wij een klachtencommissie Zelf Aangebrachte Voorzieningen op.

Als u in uw huurwoning een (kleine) verbouwing wilt uitvoeren, bent u verplicht onze toestemming hiervoor te vragen. Hiermee voorkomt u dat u, als u geen toestemming hebt gekregen, de verbouwing op eigen kosten ongedaan moet maken. Krijgt u van ons toestemming dan vermelden wij de eisen waaraan de verbouwing moet voldoen en laten wij u weten of u eventueel in aanmerking komt voor een vergoeding. Over deze vergoeding hebben wij zo af en toe een discussie met onze huurders.

Bij deze discussie staat onze ZAV-regeling centraal en landelijk beleid dat wij volgen. Toch kom je er samen soms niet uit. Om dat te voorkomen wordt door ons en het Huurdersplatform een klachtencommissie ZAV in het leven geroepen.  De leden die binnen deze commissie functioneren zijn de heer J. Verweij, mevrouw I. den Boer en de heer B. v/d Giesen.