HWwonen

Klokkenluiderregeling

Wij vinden het van belang dat medewerkers, de directie én de Raad van Commissarissen op adequate en veilige wijze melding kunnen maken van (eventuele vermoedens van) misstanden binnen onze organisatie. Daarom is een goede regeling van belang. Een regeling zorgt er voor dat iedere medewerker (ernstige) misstanden kan melden, dat alle meldingen serieus en volgens een bepaalde procedure worden behandeld en dat de medewerker die aan de bel trekt persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn of haar melding ondervindt.