Welkom Over ons Nieuws & publicaties Laatste nieuws 15 juni: Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15 juni: Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Leestijd: 2 min

Op 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen ouderen. En dat is nodig. Eén op de twintig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder ooit te maken krijgt met ouderenmishandeling.

 

Financiële uitbuiting, verwaarlozing, psychische, lichamelijke en ook seksuele mishandeling van mensen ouder dan 65 jaar spelen zich veelal af in de huiselijke kring van de ouderen. Bij financiële uitbuiting bijvoorbeeld betreft het in 90% van de gevallen familieleden die zich hieraan schuldig maken.

Enkele signalen van ouderenmishandeling zijn:

  • zichtbaar letsel;
  • overdreven schrikreactie bij een onverwachte aanraking;
  • onsamenhangende verklaringen over verwondingen;
  • depressies of onverklaarbare angst;
  • schichtig of teruggetrokken gedrag;
  • onverklaarbare uitgaven;
  • onbetaalde rekeningen en aanmaningen;
  • lege koelkast.

Om extra aandacht te vragen voor deze dag is er een puzzelboekje door Veilig Thuis Zuid-Holland ontwikkeld. Een boekje speciaal voor ouderen met daarin tips om financieel misbruik te herkennen en te voorkomen. Het puzzelboekje vindt u hier.

Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met (vermoedens van) huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) en/of kindermishandeling. Daarnaast geeft Veilig Thuis voorlichting over het (signaleren van) huiselijk geweld, over het doorlopen van de stappen van de meldcode en over wat Veilig Thuis doet nadat je een melding hebt gedaan.

Contact met Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid

Kent u iemand die hulp nodig heeft of heeft u zelf hulp nodig? Bel (anoniem) gratis 24/7 naar 0800-2000. Kijk voor meer info op www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl.