Beloningen bestuurders en toezichthouders

Wij zijn transparant over de beloningen van onze bestuurders en toezichthouders. Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) zijn wij ook verplicht om deze informatie te vermelden op onze website. We stellen de gegevens 7 jaar beschikbaar.

WNT-verantwoording 2021

De WNT is van toepassing op HW Wonen. Het voor HW Wonen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021  175 duizend euro dit betreft bezoldigingsklasse F.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

 

a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2021

 

 

bedragen x € 1

D. Lausberg

J. Schudde

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

Directeur-Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/02 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

138.695

126.623

Beloningen betaalbaar op termijn

18.438

16.901

Subtotaal

 157.133

 143.524

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

175.000

160.136

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

 

 

Bezoldiging

157.133

143.524

 

 

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

               N.v.t.       

 

N.v.t. 

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

    N.v.t.

   N.v.t.

Gegevens 2020

 

 

bedragen x € 1

D. Lausberg

 

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

 

Aanvang en einde functievervulling in 2020

09/04– 31/12

 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

 

Dienstbetrekking?

ja

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

108.554

 

Beloningen betaalbaar op termijn

16.841

 

Subtotaal

125.395

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

137.877

 

 

 

 

Bezoldiging

125.395

 

 

b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12.  

Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen.

c. Toezichthoudende topfunctionarissen

 

Gegevens 2021

 

 

 

bedragen x € 1

P.C. van der Linden

B.K.A. van Rijsbergen

A.H.C. van Heijningen

Functiegegevens

Voorzitter

           Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Bezoldiging

20.250

13.550

13.550

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

26.250

17.500

17.500

 

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

20.250

13.550

13.550

 

 

 

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

                N.v.t. 

 

        N.v.t.

 

     N.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

         N.v.t.

N.v.t.

     N.v.t.

 

 

Gegevens 2020

 

 

 

bedragen x € 1

P.C. van der Linden

B.K.A. van Rijsbergen

A.H.C. van Heijningen

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01 – 31/12

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Bezoldiging

21.800

14.550

14.550

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

28.350

18.900

18.900

 

 

Gegevens 2021

 

 

bedragen x € 1

R.A.M.M. Gradus

S.M. Keijl

Functiegegevens

Lid

           Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

 

 

 

Bezoldiging

 

 

Bezoldiging

13.559

13.550

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

17.500

17.500

 

 

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

13.559

13.550

 

 

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

                N.v.t. 

 

 

N.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

         N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2020

 

 

bedragen x € 1

R.A.M.M. Gradus

S.M. Keijl

Functiegegevens

            Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-31/12

01/09-31/12

 

 

 

Bezoldiging

 

 

Bezoldiging

         14.550

4.850

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

        18.900

6.300

 

 

 

d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen.

e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen.

f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop anticumulatie bepaling van toepassing is
Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen.

g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop anticumulatiebepaling van toepassing is.
Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt

Deze categorie was in 2021 niet van toepassing voor HW Wonen.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.