Geen objecten gevonden

Jaarverslag

Wij zetten ons in om van een huis een thuis te maken en wij helpen inwoners van de Hoeksche Waard bij het vinden van hun ‘thuis’. Wij maken ons sterk voor comfortabele en gezonde woningen in een prettige woonomgeving, met een huurprijs die past bij de portemonnee van onze huurders.

Wij zijn er voor mensen met een wat lager inkomen of een (zorg)behoefte die bijzondere eisen stelt aan een ‘thuis’. Wij sluiten onze dienstverlening aan op de wensen en behoeften van onze huurders. Dat doen wij vaak samen met de gemeente Hoeksche Waard en onze partners op het gebied van zorg en welzijn.

Jouw thuis, is ons werk in 2021

In ons Volkshuisvestelijk jaarverslag 2021 lichten wij de volkshuisvestelijke activiteiten over 2021 uit voor ons Huurdersplatform en stakeholders. Ook in 2021 werkten wij eraan om onze huurder nóg beter van dienst te zijn.

In ons Bestuurlijke jaarverslag van 2021 leggen wij onze complete jaarlijkse verantwoording af als organisatie over onze uitgevoerde activiteiten, de bestede middelen en de behaalde prestaties.

Feiten en cijfers 

Naast ons jaarverslag, brachten wij een aantal belangrijke feiten en cijfers in beeld. In één opslag zie je waaraan wij ons geld uitgaven, de aantallen van ons woningbezit, maar ook een aantal interessante wetenswaardigheden over onze organisatie in 2021. Dit jaar mét verhalen van huurders, medewerkers en samenwerkingspartners.