Geen objecten gevonden

Prestatieafspraken

HW Wonen, het Huurdersplatform Hoeksche Waard en gemeente Hoeksche Waard werken nauw samen aan vitale dorpen in de Hoeksche Waard. Met elkaar willen wij in alle dorpen voldoende passende, levensloopbestendige, duurzame en betaalbare huurwoningen. Dit om te zorgen dat de huidige en toekomstige generaties goed kunnen wonen.

Jaarlijks maken we met elkaar prestatieafspraken over hoe wij hieraan werken voor de sociale huursector. De afspraken gaan over beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, Passend wonen en goed wonen in een prettige woonomgeving. Op 6 december 2021 tekenden de partijen de prestatieafspraken voor 2022.

Deel deze pagina