Geen objecten gevonden

Huurdersvereniging Hoeksche Waard

Vóór huurders dóór huurders

In de Hoeksche Waard is er één huurdersvereniging en dit is de Huurdersvereniging Hoeksche Waard. 

Voor jou als huurder 

De Huurdersvereniging  Hoeksche Waard is er speciaal voor jou. Zijn er vragen die je niet aan ons kunt of wilt stellen of wil je meer weten over bepaalde huuronderwerpen? Neem gerust contact met de Huurdersvereniging op. De enthousiaste bestuursleden geven graag antwoord op al jouw huurdersvragen. Ook zijn zij er om je advies te geven over huurderskwesties. 

Voor ons als woningcorporatie

Is de Huurdersvereniging Hoeksche Waard een belangrijjke samenwerkingspartner. In het kader van de Wet 'Overleg Huurders en Verhuurder' zijn zij zelf onze onderhandelingspartner. De onderwerpen waar wij met elkaar in gepsrek zijn, gaan altijd over een fijn (t)huis voor jou als huurder. Met andere woorden ons huur- en woonbeleid. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de jaarlijkse huurverhoging, groot onderhoud, overlast, strategisch voorraadbeheer en servicekosten.

Zo kom je in contact met de Huurdersvereniging Hoeksche Waard

Algmene informatie

Website : www.huurdersvereniginghw.nl
Algemeen telefoonnummer : 06-43185385
E-mailadres : secretarishuurdersvereniginghwnl

Een klachten melden?

Klachtenlijn telefoonnummer : 06-43185385
E-mailadres : klachtenhuurdersvereniginghwnl