Geen objecten gevonden

Naar overzicht

Van Koetsveldlaan, Smidsweg en Beatrixlaan

Westmaas

Aantal woningen: 26

Over dit project

Dit project bestaat uit 19 sociale eengezinswoningen en 7 grondgebonden seniorenwoningen (huur).


 

De gehele Oranjebuurt in Westmaas is de afgelopen jaren aangepakt of staat gepland om te worden aangepakt. Na de toevoeging van 13 grondgebonden seniorenwoningen, wordt binnenkort gestart met het verduurzamingstraject van 31 woningen in de Oranjewijk van Westmaas. Het voornemen is om deze woningen door middel van een plattegrondwijziging geschikt te maken.

De 24 woningen worden gesloopt en vervangen voor 26 nieuwbouw eengezinswoningen en grondgebonden seniorenwoningen. Er is in mei 2018 het besluit genomen tot sloop nieuwbouw van deze woningen omdat uit onderzoek is gebleken dat de woningen qua indeling en grootte niet meer voldoen aan de hedendaagse eisen. Tevens laat de technische kwaliteit veel te wensen over.

Eind 2018 is er gestart met het herhuisvestingstraject van de bewoners van de te slopen woningen. De leegstaande woningen worden tot zo kort mogelijk voor de daadwerkelijke sloop beheerd door een leegstandsbeheerder en tijdelijk bewoond. De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang.

De woningen worden t.z.t. in het reguliere woningaanbod op onze website geadverteerd.

 

 


Algemeen

  • Plaats Westmaas

Kenmerken

  • Aantal woningen 26

Planning

  • Start bouw 1e/ 2e kwartaal 2022
  • Datum van oplevering Nog niet bekend
  • Start van verhuur Nog niet bekend
  • Locatie op kaart