HWwonen

Raad van Commissarissen

Het interne toezicht op onze organisatie vindt plaats door een Raad van Commissarissen.

Leden RvC

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • De heer drs. P.C. van der Linden (voorzitter)
  • De heer mr. B.K.A. van Rijsbergen (lid)
  • De heer ir. J.H. Kets (lid)
  • Mevrouw A.H.C. van Heijningen (lid).

Governance

De Governancecode bevat de regels voor het besturen van een woningcorporatie. De regels gaan in op goed bestuur en toezicht, verantwoordelijkheid en financiële beheersing. Wij onderschrijven de in de Governance Code Woningcorporaties vastgelegde beginselen.