HWwonen

Servicekosten

Als u van ons een woning huurt is het mogelijk dat u naast uw kale huur ook maandelijks een bedrag voor servicekosten betaalt.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten voor diensten en leveringen die in de regel voor een heel woongebouw of complex zijn afgesproken.

Voor welke diensten en leveringen betaal ik servicekosten?

Afhankelijk van de voorzieningen in uw woongebouw of portiek bestaan deze kosten bijvoorbeeld uit:

  • de levering van warmte (stookkosten bij blokverwarming);

  • het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten;

  • stroomkosten voor de verlichting en de lift in de algemene ruimten;

  • het groenonderhoud van een afgesloten binnentuin bij uw woongebouw;

  • liftonderhoud;

  • de administratiekosten.

Afrekening servicekosten

Het maandelijks bedrag dat u betaalt voor uw servicekosten is een voorschot. Jaarlijks wordt de eindafrekening berekend over de periode van 1 januari tot en met 31 december. Bent u gedurende dit jaar verhuisd? Of later in het jaar in uw huurwoning komen wonen? Op uw afrekening staat duidelijk vermeld over welke periode wij de servicekosten afrekenen. Verliet u bijvoorbeeld op 1 maart uw huurwoning, dan ontvangt u een servicekostenafrekening voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart.

Bijbetalen of een bedrag terug?

Uit de eindafrekening blijkt of het voorschot voldoende is geweest. Is dit het geval en zijn de kosten lager uitgevallen? Het teveel betaalde bedrag ontvangt u van ons terug. Dit gebeurt na ontvangst van de afrekening.

Zijn de kosten hoger uitgevallen en moet u bijbetalen? In de brief over de eindafrekening vindt u alle informatie over de betaling van dit bedrag.

Aanpassing voorschot

Tijdens de jaarlijkse afrekening wordt ook gekeken of de voorschotten nog aansluiten bij de werkelijke servicekosten. Is dit niet het geval, dan passen wij het maandelijkse voorschot aan. Het overzicht van de oude en eventueel gewijzigde voorschotten vindt u terug op de laatste pagina van de afrekening servicekosten.

Meer weten?

Wilt u meer weten of hebt u vragen over de servicekosten? Neem gerust contact met ons op. Dat kan door een e-mail te sturen naar post@hwwonen.nl of te bellen naar ons team Huurincasso via (0186) 899 899.