HWwonen

Nieuwe privacy wetgeving van kracht

25 mei 2018

Uw gegevens nóg beter beschermd

In mei 2016 publiceerde de Europese Unie de nieuwe privacywetgeving ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Deze nieuwe wet is met ingang van 25 mei 2018 van kracht en vervangt de Wet bescherming persoosngegevens (Wbp). Deze nieuwe privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten.

Invoering nieuwe wet

Als woningcorporatie verwerken wij veel persoonsgegevens. Wij verzamelen en bewaren alleen de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en gaan hier zeer zorgvuldig mee om. De nieuwe wetgeving heeft geen directe gevolgen voor u als huurder, behalve het feit dat uw gegevens voortaan nóg beter beschermd zijn.

De afgelopen tijd hebben wij achter de schermen hard gewerkt om de nieuwe wet in onze werkprocessen in te voeren. Belangrijke aandachtspunten zijn informatiebeveiliging en bewustwording bij onze medewerkers. In dit kader volgen medewerkers een verplichte training en organiseren wij een interne bewustwordingscampagne. Uw gegevens zijn bij ons in veilige en vertrouwde handen.