HWwonen

Uw veiligheid staat voorop!

24 mei 2018

Wat doen wij en wat kunt zelf doen?

Op woensdag 23 mei zond Zembla een item uit over de brandveiligheid van wooncomplexen in relatie tot de gevelbekleding.

Uiteraard staat uw veiligheid altijd voorop. Als HW Wonen zijn wij ons bewust van mogelijke gevaren in en rondom uw woning.
Brandveiligheid is daar één van. Hierbij zijn wij ons zeer bewust van de kwetsbaarheid van sommige van onze bewoners.

De technische inzichten over brandveiligheid veranderen continu

Het beleid van tien jaar geleden is niet meer dat van nu. Bij groot onderhoud worden ook door ons en de door ons ingeschakelde partijen altijd de meest recente inzichten toegepast.

Voorwaarden in het bouwbesluit

De voorwaarden uit  het meest recente Bouwbesluit gelden altijd als wij een groot onderhoudsproject uitvoeren. Bij de gemeente dienen wij voor een dergelijke project een omgevingsvergunning in. Een onderdeel van deze aanvraag zijn de brandveiligheidsaspecten. De gemeente toetst de aanvraag aan het Bouwbesluit en verleent ons al dan niet een vergunning. Als inzichten over brandveiligheid veranderen, wordt het Bouwbesluit hierop aangepast.

Wat kunt u zelf doen?

Brandveiligheid hangt af van verschillende factoren. Een belangrijke factor is de hoogte van het gebouw waar u in woont, maar ook waar de locatie waar u bijvoorbeeld slaapt, werkt of studeert. De brandweer heeft een eenvoudige checklist gemaakt. Deze checklist is eenvoudig in te vullen en geeft heel simpel weer wat u zelf kunt doen om de brandveiliging in uw woning te vergroten.

Doe hier de check van de brandweer.