HWwonen

Innovatiechallenge

05 februari 2019

Leefbare wijken en buurten 2018-2019.

Iedereen verdient een goed thuis

Samen met (sociale) partners werken wij aan leefbare wijken en buurten, waarbij de bewoners centraal staan. Iedereen verdient immers een goed thuis. In dit kader doen wij mee aan de Innovatiechallenge leefbare wijken en buurten 2018-2019 van Aedes. Dit is een nieuwe aanpak waarin corporaties, de wetenschap, het sociaal domein, de markt en inwoners elkaar vinden om tot vernieuwing te komen voor ‘leefbare wijken en buurten’.

Onze uitdaging

Hoe verbinden wij samen met onze partners en onze bewoners de werelden van leefbaarheid, zelfredzaamheid en wonen? Hierbij willen we een innovatieve manier vinden om verder te kijken dan onze eigen organisatie en grenzen samen met partners verleggen. In dit kader hebben er al gesprekken plaatsgevonden met Welzijn Hoeksche Waard, de gemeente en Zorgwaard om de mogelijkheden te onderzoeken voor een experiment voor een wijkaanpak voor langer thuiswonen.

De komende periode werken we onze plannen verder uit. Hierbij kijken we ook welke andere partners en bewoners we hierbij kunnen betrekken hoe we dit experiment verder vorm kunnen geven.

Vragen?

Neemt gerust contact met ons op via (0186) 899 899.

De Innovatiechallenge maakt onderdeel uit van de Vernieuwingsagenda voor woningcorporaties en wordt georganiseerd door KWH, Aedes en het BlomBerg Instituut met als doel innovaties te stimuleren. Meer informatie over de Innovatiechallenge vindt u op www.aedes.nl.