HWwonen

Wijkspreekuur

05 januari 2018

Maandelijks wordt er voor de wijken Zeeheldenwijk, het Centrum en Oosterse Gorzen een wijkspreekuur gehouden.

Met de wijkspreekuren geven de organisaties alle bewoners van de Zeeheldenwijk, het Centrum en de Oosterse Gorzen de gelegenheid om hun vragen of advies over de wijk te vragen.

Op deze avonden zijn de volgende organisaties aanwezig om u te woord te staan:
Politie (wijkagent Marco Vonk), Welzijn Hoeksche Waard, HW Wonen, Buurtpreventie en Gemeente Oud-Beijerland.

Wijkspreekuren 2018
Het wijkspreekuur wordt gehouden elke 1e dinsdag van de maand m.u.v. feestdagen. In 2018 zijn dit: 9 januari (Nieuwjaarsborrel), 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni, 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december.

Locatie
Post 21 (voormalig postkantoor)
Karel Doormanstraat 21, Oud-Beijerland

Tijd
19.30 - 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.

Wilt u meer informatie?
Mail dan naar zeeheldenwijkobl@gmail.com.