HWwonen

Verdienen wij "dik" aan uw huurwoning?

01 maart 2018

Onze reactie op diverse artikelen in de media.

Op 1 maart verscheen er een artikel in diverse media, waaronder de NOS, over het feit dat woningcorporaties jaarlijks gemiddeld 1500 euro winst maken op elke verhuurde woning. Volgens de Woonbond de reden om de huurprijzen met tien procent te laten dalen.

Onze reactie

HW Wonen is een financieel gezonde organisatie en ook wij verdienen aan de verhuur van onze woningen. Dit geld investeren wij volledig in de toekomst van onze woningen. Dit doen wij onder andere door het treffen van energiebesparende maatregelen. Ook zorgen wij dat in de Hoeksche Waard in de toekomst voldoende nieuwe huurwoningen voor alle doelgroepen worden gebouwd. Het geld sparen wij dus niet op, maar investeren wij in ons woningbezit. Elk jaar opnieuw. Dat blijven wij doen.

Onze huurders

Weliswaar wordt de huur door onze investeringen niet lager, maar de woonlasten dalen wel degelijk als gevolg van de energiebesparende maatregelen. Daar is niet alleen de huidige maar ook de toekomstige huurder bij gebaat, want op deze manier blijft ons bezit ook op langer termijn voldoen aan de moderne eisen. Met een verlaging van de huur met 10% is dat niet te realiseren.

Woonbond

De Woonbond vraagt terecht aandacht voor de betaalbaarheid van de huurwoningen. Als HW Wonen zorgen wij met onze investeringen voor betaalbare woonlasten. Nu en in de toekomst.