HWwonen

Verhuisregeling

Samen nemen wij de stap

U bent 70 jaar of ouder en wilt ook de komende jaren nog graag zelfstandig in een sociale huurwoning blijven wonen. Dan kan het op een gegeven moment fijn zijn om gelijkvloers te wonen. Met sanitair in de woning die het u gemakkelijk maken, zoals een douche in plaats van een bad en een verhoogd toilet. Zo kunt u in de toekomst fijn en zorgeloos blijven wonen. Het is verstandig daar op tijd over na te denken en misschien zelfs nu al naar een woning te verhuizen die straks bij u past.

Bent u huurder van een sociale huurwoning van ons en overweegt u om te verhuizen naar een woning die in de toekomst beter bij u past? Dan is de Verhuisregeling iets voor u.

Een andere woning: wij helpen u een handje

Het vinden van een andere woning en een verhuizing is vaak een heel proces waar veel geregel en kosten bij komen kijken. Om u hierbij te helpen, ontwikkelden wij samen met Welzijn HWgemeente Hoeksche WaardStichting Present Hoeksche Waard en Verhuis mijn Thuis de Verhuisregeling. Met de Verhuisregeling kunt u advies krijgen bij het zoeken van een andere woning, praktische ondersteuning bij de verhuizing zoals extra handjes tijdens de verhuizing en administratieve hulp.

De Verhuisregeling

Wij denken graag met u mee en helpen u waar nodig en mogelijk in het gehele verhuistraject.

Advies
De verhuisadviseur adviseert u bij de zoektocht naar een andere woning, afgestemd op uw woonwensen en mogelijkheden. U krijgt ook advies over hoe u op zoek gaat naar een andere woning.

Ondersteuning
We ondersteunen u desgewenst bij de praktische zaken, zoals hulp bij de administratie, het omzetten van nutsvoorzieningen en – waar mogelijk- helpende handjes tijdens de verhuizing zelf.

Financieel
Daarnaast komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten. Afhankelijk van uw inkomen en eigen
vermogen is dat € 2.000,- of € 4.000,-. Verder blijft uw huidige netto huurprijs behouden, als deze lager ligt dan de huurprijs van de nieuwe woning.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U bent huurder van een sociale huurwoning van HW Wonen.
  • Uw huishouden bestaat uit maximaal 2 personen.
  • U of uw partner binnen uw huishouden is 70 jaar of ouder.
  • Uw woning is op dit moment niet geschikt om lang zelfstandig te kunnen wonen. Met niet geschikt bedoelen we dat niet alle basisvoorzieningen op 1 verdieping zijn of dat uw woning alleen bereikbaar is via een of meerdere trappen.
  • Uw verzamelinkomen is lager dan de huurtoeslaggrens voor passend toewijzen, met een geldend prijspeil van het jaar dat u gebruik maakt van de regeling. Hierbij is de datum van ondertekening van de huurovereenkomst leidend. In 2021 geldt dat dit bij een eenpersoonshuishouden niet hoger is dan € 23.725,- en bij een tweepersoonshuishouden niet hoger is dan € 32.200,-.
  • De hoogte van het eigen vermogen voor eenpersoonshuishoudens is maximaal € 22.200,- en voor  tweepersoonshuishoudens maximaal € 33.500,- (prijspeil 2021) om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten.
  • U verhuist naar een sociale huurwoning van HW Wonen in de gemeente Hoeksche Waard, met een netto huurbedrag van maximaal € 633,25. Alle basisvoorzieningen van de woning zijn op 1 verdieping.
  • De nieuwe woning wordt verkregen via het reguliere woningtoewijzingssysteem.

Met de Verhuisregeling krijgt u geen voorrang bij het zoeken naar een sociale huurwoning. Woningzoekenden met een urgentieverklaring komen niet in aanmerking voor de Verhuisregeling. Woningzoekenden die via een zorgorganisatie een woning krijgen toegewezen, komen niet in aanmerking voor de Verhuisregeling.

Waar begint u?

U neemt contact op met de verhuisadviseur van HW Wonen via (0186) 899 899. Of door onderstaand formulier in te vullen.

Folder

Folder
Bekijk de folder
Lees meer