HWwonen

Visitatierapport

Elke woningcorporatie, dus ook wij, ondergaat om de vier jaar een zogenaamde 'visitatie'. Dit is een onderzoek hoe onze belanghouders tegen onze organisatie aankijken en helpt ons verantwoording af te leggen aan onze huurders, de gemeenten en andere belanghouders. Daarnaast geeft het visitatierapport inzicht in mogelijke verbeterpunten: 'Wat doen we goed en wat kan beter?'.

Ons visitatierapport

Ons laatste visitatierapport is van november 2020 en is voor u beschikbaar. Hebt u interesse? Download dan het rapport onder aan deze pagina.

Vragen

Hebt u vragen over dit visitatierapport? Neemt u dan contact op met onze Bestuursadviseur, Arjen van Brakel, via (0186) 899 899.