Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Persoonlijke gegevens
Volgende stap
Reden bezwaar
Ik maak bezwaar omdat,*
Volgende stap
Bijlagen toevoegen

Als je bezwaar maakt is het belangrijk dat wij weten waarom je bezwaar maakt. Belangrijk is dat je informatie over het aantal mensen dat in je woning woont, je inkomen, een bewijs dat jij iof iemand in je huishouden chronisch ziek of gehandicapt is of een officiële uitspraak van de huurcommissie over je huurverlaging meestuurt. Zit er een fout in onze brief geef dan aan wat deze fout is.

Volgende stap
Extra informatie
Volgende stap
Ondertekening
Akkoordverklaring*