Financiele waarborg

Financiële waarborg

U moet kunnen aantonen/bewijzen dat u over voldoende financiële waarborg beschikt zodat u in een behoorlijke nakoming van de huur kunt voorzien.