Voorwaarde huishouding

Huishouding

U (als kandidaat-medehuurder) moet minimaal één jaar in de woning uw hoofdverblijf* hebben gehad en met de (hoofd)huurder een duurzame** gemeenschappelijke huishouding*** hebben gevoerd.

*Hoofdverblijf: U moet daadwerkelijk het grootste gedeelte van de week uw verblijf hebben in de woning en er dus ook feitelijk wonen.

**Gemeenschappelijke huishouding: Aanwijzingen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn het gezamenlijk betalen van de huishoudkosten zoals de huisvestingkosten en kosten van het levensonderhoud en/of het gezamenlijk aanschaffen van meubilair.

***Duurzaam: Er mag geen sprake zijn van een aflopende samenleefsituatie, zoals doorgaans het geval is bij een ouder-kind relatie. Kinderen kunnen daarom meestal geen medehuurder worden.