HWwonen

Vereniging van Eigenaren

Onze organisatie heeft vele verschillende type woningen in haar bezit. Appartementen is daar een van. Bij appartementen is er iets speciaals aan de hand. Het is namelijk mogelijk dat een woning, parkeerplaats of berging van ons zich bevindt in een complex waar ook koopwoningen en dus andere eigenaren zijn opgenomen.

Financiële verantwoordelijkheid

Als eigenaar van een of meerdere woningen in een dergelijk complex hebben wij samen met de andere eigenaren wettelijke rechten en plichten. Denk hierbij aan het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes maar ook de financiële verantwoordelijkheid voor het onderhoud van en aan het complex en het financiële reilen en zeilen van de vereniging van eigenaren (VVE).

Vereniging Van Eigenaren (VVE)

Alle eigenaren binnen een dergelijk wooncomplex zijn lid van de Vereniging van Eigenaren. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het complex. Voor onze organisatie betekent dit dat wij in ongeveer 25 complexen met 1500 appartementsrechten hebben en dus lid zijn van de VVE. Wilt u weten in welke complexen dit zijn? Kijk dan hieronder.

Onze rol

Binnen de VVE’s heeft onze organisatie meestal geen administratieve of technische uitvoeringsrol. Zowel het technisch- als administratief beheer is veelal ondergebracht bij professionele VVE-beheerders. In de VVE’s waar wij meestal een meerderheidsbelang hebben (dus in het bezit zijn van het merendeel van de appartementen) zorgen wij dat wij zelf deelnemen in het bestuur van de VVE.  Ook wordt deelgenomen in het bestuur bij overige vve’s als dit van belang is voor de continuïteit van het bestuur en de vve. Binnen onze organisatie is er een VVE-coördinator die de belangen van de VVE’s bewaakt en verantwoordelijk is voor de coördinatie van al het VVE-beheer in bestuurlijke en operationele zin.