HWwonen

Warmtewet

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet is van toepassing als u woonachtig bent in een complex met een collectieve installatie voor verwarming en eventueel warm tapwater. In de Warmtewet worden allerlei zaken rondom de warmtelevering geregeld waaronder de prijs die de klant maximaal gaat betalen voor warmte.

De Warmtewet zegt dat u vanaf 1 januari 2014 niet meer betaalt voor de verbruikskosten (gas etcetera) maar voor de afgenomen warmte. De warmte wordt berekend in gigajoules (GJ) en vermenigvuldigt met de GJ-prijs. De afgenomen hoeveelheid is dus afhankelijk van uw verbruik.

Daarnaast krijgt u een vast bedrag berekend voor vastrecht. Vastrecht is een vergoeding voor de leveringsonafhankelijke kosten zoals afschrijving van de installatie, de vermogenskosten hiervan, onderhoud en beheer van de installatie, alsmede de inkoop van de vaste kosten van gas en de elektrakosten. De kosten staan dus los van het feitelijk warmtegebruik. De verbruikskosten van de warmtemeting van het WKV-meters of de individuele GJ-meters zit niet in het vastrecht. Hiervoor wordt een apart bedrag in rekening gebracht.

Wat regelt de Warmtewet voor u?

  • Wanneer u recht hebt op compensatie bij een langdurige storing
  • Wat er in de overeenkomst voor de levering van warmte tussen u en ons moet staan, bijvoorbeeld over de kwaliteit van de te leveren warmte en dienstverlening.
  • Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik
  • Als u met ons een meningsverschil hebt over de prijs, dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Er is een branche geschillencommissie in oprichting.

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden HW Wonen 2016

Voorbeeld afrekening

Voorbeeld afrekening
Lees meer

Direct naar