HWwonen

Woningwet

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Deze herziene wet is erop gericht dat woningcorporaties terugkeren naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om een andere reden moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.

Passend toewijzen

Passend toewijzen
Een van de zaken die in de Woningwet geregeld is, is dat wij onze huurwoningen per 1 januari 2016 passend moeten aanbieden. Meer hierover leest u hier.
Lees meer