HWwonen

Woningwet

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Deze herziene wet is erop gericht dat woningcorporaties terugkeren naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om een andere reden moeilijk passende huisvesting kunnen vinden.

De herziene Woningwet – de oude Woningwet dateert uit 1901 -  draagt bij aan transparantie en verbetering van de corporatiesector. Het toezicht wordt versterkt en huurders en wethouders krijgen meer invloed.

Aanleiding

Aanleiding voor deze nieuwe wetgeving is dat sommige woningcorporaties in de problemen zijn geraakt door verkeerde beslissingen te nemen. De minister wil met de nieuwe Woningwet daarom het werkveld van de corporaties begrenzen en de controle op ons werk versterken. In de nieuwe wet zijn de (aangepaste) spelregels voor corporaties en de sociale verhuur dan ook vastgelegd. Zwart op wit staat beschreven wat wij wel en niet (meer) mogen en op welke manier wij moeten gaan samenwerken met gemeenten en huurdersorganisaties. De Kamer is al meer dan 12 jaar bezig met de vernieuwing van de Woningwet. Afgelopen zomer volgden nog verschillende wijzigingen, onder andere ingegeven door de parlementaire enquête woningcorporaties.

Video wat betekent de nieuwe Woningwet?

Aedes, de landelijke branchevereniging voor woningcorporaties, maakte er een duidelijke animatie over.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van de nieuwe Woningwet nog vragen? Neemt u dan contact op met Arjen van Brakel van de afdeling Bestuurszaken via (0186) 899 899.

Passend toewijzen

Passend toewijzen
Een van de zaken die in de Woningwet geregeld is, is dat wij onze huurwoningen per 1 januari 2016 passend moeten aanbieden. Meer hierover leest u hier.
Lees meer